Tieto informácie sa odovzdávajú ďalej podľa našich najlepších znalostí, skúseností  a presvedčení.

Sú určené výhradne pre záujemcov a pre ďalšie vzdelávanie a nemali by sa chápať ako diagnostické alebo terapeutické pokyny.

Nezodpovedáme za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z používania informácií.

Ak máte podozrenie z ochorenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo alternatívnym lekárom.