DOBRÝ DÔVOD PREČO PRAVIDELNE UŽÍVAŤ VITAMÍN D

Ak ste tak doteraz neurobili, možno budete chcieť začať užívať vitamín D. Toto odporúčanie je založené na skutočnosti, že existuje súvislosť medzi infekciami vírusom H1N1 podobnou koronavírusu a nízkymi hladinami vitamínu D.

vitamin D

Zhrňme si najnovšie vedecké štúdie na tému COVID-19 a vitamín D.

Čerstvé výskumy podľa "The Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism" potvrdili, že až 82% pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 malo nízku hladinu vitamínu D, to znamená že existuje súvislosť medzi nízkou hladinou vitamínu D a infekciou koronavírusom.

Nedostatočná hladina vitamínu D spôsobuje viac zápalových procesov v tele, čo výrazne znižuje šance na prežitie.

Nedávno sa tiež zistilo, že tento vírus napáda pľúca zvýšením produkcie bradykinínu, vytvárajúc látku podobnú gélu, ktorá takmer znemožňuje dýchanie.

Vitamín D bráni syntéze bradykinínu a tým znižuje jeho množstvo v tele.

Nízka hladina vitamínu D zvyšuje pravdepodobnosť vzniku zápalu pľúc.

Podľa výskumu Clinical Medicine(London, England) 2020 JUL,20(4):e107-e108 - nízka hladina vitamínu D zvyšuje riziko vzniku zápalu pľúc, množstvo zápalových cytokínov aj frekvenciu trombotických epizód.

vitamin D kapsule

Septembrová štúdia so 489 ľuďmi zistila, že u ľudí, ktorí mali nedostatok vitamínu D počas celého roka, bola takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť infekcie koronavírusom ako u tých, ktorí mali normálnu hladinu vitamínu D.

Štúdia lekárskej fakulty Bostonskej univerzity(Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection) zistila, že vitamín D môže pomôcť pacientom bojovať proti COVID-19.

Tento výskum je priamym dôkazom toho, že primeraná hladina vitamínu D môže znížiť komplikácie vrátane cytokínovej búrky a úmrtnosti na COVID-19.

UPOZORNENIE!

Toto všetko neznamená, že vitamín D chráni pred infekciou COVID-19.

Nemyslite si, že ste chránení pred infekciou, ak užívate vitamín D. Každý by mal teda naďalej dodržiavať predpisy (nosenie masky, pravidelné umývanie rúk, vyhýbanie sa davu, cvičenie, správna výživa atď.) A pre bezpečnosť brať vitamín D!

Zdroje:

1: Does vitamin D deficiency increase the severity of COVID-19? Clinical Medicine (London,England). 2020 Jul; 20(4): e107–e108.

2: Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 Infection, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, dgaa733,

3: Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in overweight and obese subjects: randomized double blind trial

4: Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection

5: Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results, JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019722.

Zdroj obrázkov: www.freepik.com